8 år

Åtta förlorade år

Har Sverige råd med fyra år till?

Ikon

Socialdemokraterna har slagit elsystemet i spillror

Ikon
 • Sverige befinner sig i en elkris med rekordhöga elpriser, elbrist och risk för plötsliga strömavbrott. Situationen riskerar att bli ännu värre till vintern.
 • Fyra reaktorer har stängt sedan 2014: Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2.
 • S-regeringen har konsekvent bedrivit en politik – i Sverige och EU – för att medvetet lägga ned kärnkraften i Sverige.
 • Samtidigt har regeringen försämrat förutsättningarna för både kraftvärmen och vattenkraften att producera el.

Socialdemokraterna har lagt ned kärnkraften

Tidslinje: Socialdemokraternas nedläggning av kärnkraften

 • September 2013
  Dåvarande finansministerkandidaten Magdalena Andersson meddelar att Socialdemokraterna vill återuppta avvecklingen av kärnkraften. "Vi tycker att kärnkraften bör avvecklas och ersättas med förnybara energikällor."1
 • Oktober 2014

  S och MP kommer överens om att flera reaktorer ska stänga under mandatperioden, i en energiuppgörelse mellan partierna som ligger till grund för deras regeringsbildning, som presenteras två dagar senare.2

  Vattenfall lägger därför ner sina planer på nya reaktorer: Ringhals 5 och Ringhals 6.3

  En statsrådsgrupp tillsätts för att ta helhetsgrepp om styrningen av Vattenfall. Kärnkraft ska läggas ned. Förnybar energi ska byggas ut.4

 • Mars 2015
  Ny styrning av Vattenfall. "Regeringen kommer att styra Vattenfall i en riktning mot att bli ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi."5
 • April 2015
  Effektskatten höjs när finansminister Magdalena Andersson presenterar sin första vårändringsbudget. Svenska kraftnät och branschen varnar för att den föreslagna skattehöjningen riskerar att leda till att kärnkraftverk läggs ned, vilket i sin tur riskerar att leda till effektbrist och högre elpriser i södra Sverige.6
 • Juni 2016
  Målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 antas i energiöverenskommelsen. Moderaterna lämnar överenskommelsen 2019.7
 • Januari 2020
  S, MP, C och V röstar med en rösts marginal för att Ringhals ska stängas i omröstningen i riksdagen.8
 • November 2021

  Magdalena Andersson håller sitt installationstal på S-kongressen. "Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen. Men inte med ny kärnkraft. För den är för dyr. Ännu högre elpriser, någon?"9

  På samma S-kongress beslutar Socialdemokraterna om ny energipolitik som innebär att kärnkraften ska fortsätta att fasas ut. "Genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet ska vi se till att rätt förutsättningar finns på plats för att möjliggöra en successiv utfasning av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning."10

 • December 2021
  På Europeiska rådet möte driver Magdalena Andersson linjen att kärnkraften inte är att betrakta som en hållbar investering i EU:s taxonomi.11
 • Juli 2022
  Socialdemokraterna i Europaparlamentet röstar emot att inkludera kärnkraften som en hållbar investering i EU:s taxonomi.

Kärnkraftsnedläggningens konsekvenser för elpriserna

 • Prisskillnaderna mellan norr och söder i Sverige uppstod på allvar när Ringhals 1 och 2 stängdes. Dvs. långt innan Rysslands invasion av Ukraina.
 • Om Ringhals 1 och 2 varit i fortsatt drift skulle elpriserna i SE3 och SE4 varit 30-45 procent lägre, enligt Energiforsk.

Genomsnittlig elprisskillnad per månad mellan Skåne och Norrland

Graf
 • I södra Sverige slår elpriserna nya rekord varje månad. Augusti var den dyraste månaden någonsin i södra och mellersta Sverige. I snitt har priserna varit nästan fem gånger högre hittills år 2022 än 2020. Allt pekar på att läget kommer att förvärras ytterligare i vinter, med tredubbla priser för södra Sverige jämfört med vintern 2021/2022.
 • I snitt har priserna i södra sverige varit nästan 5 gånger högre hittills i år 2022 än 2020

Kärnkraftsnedläggningens konsekvenser för klimatet

Nedläggningningen av kärnkraften försvårar klimatomställningen.

8 miljoner ton
140 000 liter olja
Ikon
 • Stängningen av Ringhals 1 och 2 beräknas enligt Konjunkturinstitutet leda till att utsläppen i EU ökar med 8 miljoner ton, motsvarande en sjättedel av Sveriges årliga utsläpp.
 • Till följd av kärnkraftsnedläggningen har oljekraftverket i Karlshamn körts mer än normalt. Varje timme i full drift eldas 140 000 liter olja.
Ikon 2021
Ikon
2011-2020
Ikon År 2021 förbrukade kraftverket mer olja än de föregående tio åren tillsammans. Det första halvåret 2022 har det producerat mer el än motsvarande period förra året.

Socialdemokraterna har gett kraftvärmen sämre förutsättningar

S-regeringen har höjt eller infört en rad nya skatter.

Vår
2019
I vårbudgeten 2019 höjde regeringen kraftvärmeskatten: trefaldig höjning av energiskatten och en åttafaldig höjning av koldioxidskatten.
Höst
2019
I budgeten 2019 införde regeringen en avfallsförbränningsskatt. Den ska BNP-indexeras från och med november.
2021
År 2021 införde regeringen skatten på bioolja och gjorde det därmed olönsamt att använda den i kraftvärmeverk.

Det finns outnyttjad kapacitet i kraftvärmeverken motsvarande elproduktionen i 1-2 kärnkraftsreaktorer


Socialdemokraterna har gett vattenkraften sämre förutsättningar

Vattenkraften har fått sämre villkor med Socialdemokraternas politik.

 • Regeringen har inlett en omprövning av alla miljötillstånd för vattenkraften.
 • Regeringen målsättning var att inte mer än 1,5 TWh vattenkraftsproduktion ska slås ut av de skärpta miljökraven.
 • Beräkningar gör dock gällande att upp till 9 TWh el kommer att försvinna.

Dela denna sida på sociala medier

Inställningar för kakor