8 år

Åtta förlorade år

Har Sverige råd med fyra år till?

Ikon
Migrationspolitiken

Ingen annan regering har tillåtit så hög invandring

830 000 människor

har invandrat till Sverige de senaste sju åren

Graf
varav nästan 294 000 beviljade uppehållstillstånd pga. asyl och anknytning
Sverige har tagit emot
360 000
asylsökande
sedan 2014

Att jämföras med våra nordiska grannländer under samma period.

61 674
42 630
42 835

Invandringen kommer fortsatt vara hög med S politik

  • Migrationsverket räknar med 14 000–29 000 asylsökande per år
  • Därtill kommer anhöriginvandrare och andra typer av uppehållstillstånd
  • Sverige har alltjämt en stor invandring
  • År 2021 beviljades 95 000 uppehållstillstånd i Sverige
  • Frontex bedömer att vi snart kan se en ny migrationsvåg som 2015
  • Livsmedelsförsörjnings-krisen i Ukrainakrigets spår väntas leda till nya flyktingströmmar

S-politik ökar invandringen till Sverige

S med stödpartier införde sommaren 2021 en ny amnestiregel för vuxna
Migrationsverket varnade för att bestämmelsen kan omfatta allt fler personer och ”därmed inte längre vara en undantagsbestämmelse”
Ständig utvidgning av den s.k. ”gymnasielagen”
Regeringen gick fram med ett förslag våren 2021 – röstades ner i riksdagen
Har inte tillräckligt stramat åt arbetskraftsinvandringen

Inga åtgärder för att stoppa invandring till låglöneyrken

Inte stoppat ”spårbyte” från asylsökande till arbetskraftsinvandrare

Inte stoppat arbetskraftsinvandring till arbete som personlig assistent

uppehållstillstånd pga. särskilt ömmande omständigheter har ökat med nästan fyra gånger efter lagändringen sommaren 2021
Integrationspolitiken

Nuläge: Sveriges demografi

Sveriges demografi har förändrats snabbt och kraftigt.

Ikon En jämförelsevis större andel av invandrarna till Sverige har ursprung i länder med lågt Human Development Index
26% med utländsk bakgrund 2021 (13% år 1995)
Sverige
14% Sverige är det land i hela EU med störst andel av befolkningen född utanför EU (2020)
Integrationen är en ödesfråga för Sverige. Vi måste få integrationen att fungera om samhället som helhet ska fungera

Migration, integration och brottslighet

Den organiserade brottsligheten växer sig stark i utsatta områden.

Ikon Antalet utsatta områden idag (2021) är fler än 2015.
94%

av alla gängkriminella har någon form av utländsk bakgrund

Dödsskjutningarna har fördubblats sedan 2014.
1000

personer rekryteras in i gängen varje år, enligt polisen

Brottsligheten är systemhotande: tystnadskultur, infiltration och påverkan mot myndigheter tilltar.
Hederskulturen och de parallella rättssamhällena växer sig starka när integrationen brister.
Ikon Klanrättegångar är tillåtna i Sverige, t.ex. romani kris
ca 240 000 unga
kan leva under hedersförtryck i Sverige
7-9% av unga i storstäderna lever med kollektivt legitimerat våld
10-20% begränsas av oskuldsnormer

Migration, integration och ekonomiskt utanförskap

Ikon Hälften av alla invandrare beräknas fortfarande ha tolkbehov efter 14 år i Sverige
700 000 utrikesfödda
är inte självförsörjande
Dåliga skolresultat
ca 65% av utrikes födda elever får gymnasiebehörighet efter grundskolan (jmf inrikes födda drygt 90%)
Svaga språkkunskaper hos en stor del av befolkningen

Dela denna sida på sociala medier

Inställningar för kakor