8 år

Åtta förlorade år

Har Sverige råd med fyra år till?

Ikon

Stark press på hushållens ekonomi

Stark press på hushållens ekonomi

Reallön, procentuell förändring

Graf

Enligt regeringens egen prognos kommer svenskarna ha det sämre 2025 än 2021.

Hushållens förtroende för den ekonomiska utvecklingen är på historiskt låga nivåer.

Konfidensindikator hushåll

Graf

Socialdemokraterna har höjt hushållens kostnader

Kostnader för tvåbarnsfamilj till följd av skattehöjningar sedan 2014:
 • + Bränsleskatt + 1 000 kr/år
 • + Flygskatt + 848 kr/år
 • + Skatt på bolån + 3 500 kr/år
 • + Fordonsskatt + 8 000 kr/år
 • + Plastpåseskatt + 3 kr/år
 • + Elektronikskatt + 600 kr/år
 • + Elskatt + 1 300 kr/år
= ca 18 000 kr i ökade skattekostnader + drygt 10 000 kr i ökade elkostnader
= 28 000 kr i ökade skatt- och elkostnader
46 skattehöjningar sedan 2014
28 000 kr ökade kostnader för tvåbarnsfamilj med
S-politik

S jagar skatteintäkter för att finansiera vallöften

 • S hade jämförelsevis vallöften för drygt 40 miljarder kr i sitt valmanifest år 2018.
 • S kommer även att behöva säkra finansiering för deras löften om bidragshöjningar och högre nivåer i a-kassa.
 • S har öppnat upp för en beredskapskatt som ska täcka utgiftsökningar upp mot 40 miljarder kronor. Utformningen vill de dock diskutera med de partier som de ska samarbeta med efter valet.
 • De två senaste mandatperioderna visar på ett i stort obefintligt intresse hos S att hitta finansiering på utgiftssidan. 2014 – 2018 höjde regeringen skatterna med över 50 miljarder kronor.

Vilka eftergifter ska S ge till MP och V?

 • Magdalena Andersson har inga röda linjer vad gäller skattehöjningar – exempelvis fastighetsskatten.
 • Vänsterpartiet hade utgifter om 72 miljarder kr utöver regeringens satsningar i senaste statsbudgeten.
 • Miljö- och klimatbudgeten har ökat med cirka 17 miljarder kr under de rödgröna åren. Krav om jämförbar höjning kan väntas som krav från Miljöpartiet. Samtidigt har Miljöpartiet föreslagit en höjning av klimatbiståndet på 13 miljarder kr.
 • Låt oss se över hur S ska hitta finansiering för reformer om enbart 50 miljarder kr – även om mycket talar för att S behöver säkra finansiering, för att samla de rödgröna, till en betydligt högre kostnad.

Magdalena Andersson om fastighetsskatten 9/8:

Magdalena Andersson
”(...) Vi har inga planer på att göra detta och vi har under de senaste åtta åren visat att vi inte gör det. Med det sagt: jag kommer få tusen frågor den här valrörelsen på ”kan jag lova det, kan jag lova det, kan jag lova det”, för att jag ska.... Och, det är relevanta frågor, och jag förstår att man ställer de frågorna, men samtidigt så är det så att vi har ett parl... Jag vet ju vad jag tycker i den här frågan så det är ingen tveksamhet, men jag vet om jag börjar, liksom, ställa ut massa röda linjer i högst relevanta frågor, då riskerar man ju att ytterligare skapa låsningar efter valet när vi riskerar att ha ett väldigt osäkert parlamentariskt läge. Så det kommer jag inte göra. (...)”

Socialdemokratiska skattehöjarförslag

1 Trappa ned ränteavdraget.
2 Höjd bolåneskatt.
3 Sänkt tak i RUT.
4 Inför en ”beredskapsskatt”.
5 Höjd skatt på arbete.
6 Hårdare beskattning av fåmans- företagare (3:12-reglerna).
7 Höjd beskattning vid bostadsförsäljning.
8 Öppnat för återinförd fastighetsskatt.
9 Ny kapitalskatt (sk miljonärsskatt).
10 Öppnat för höjd skatt på ISK.

Vänsterpartistiska skattehöjarförslag

1 Återinförd fastighetsskatt.
2 Avtrappat ränteavdrag.
3 Återinför värnskatten och sänk skiktgränsen.
4 Trappa av jobbskatteavdraget.
5 Återinförd gåvoskatt och arvsskatt.
6 Höjd skatt på aktieutdelningar och ett tak på ISK-sparande.
7 Återinförd förmögenhetsskatt.
8 Avskaffat RUT- och ROT-avdrag.
9 Höjd bolagsskatt och skärpta 3:12-regler.
10 Höjda skatter på bilen.
Skatterna höjs med 74 miljarder i V:s senaste budget.

Miljöpartistiska skattehöjarförslag

1 Ny progressiv kapitalbeskattning.
2 Öka progressiviteten i hela skattesystemet.
3 Höjt tak för den kommunala fastighetsavgiften.
4 Öppnat för höjd skatt på sommarstugor.
5 Avtrappat ränteavdrag.
6 Återinförd värnskatt.
7 Sätt EU:s miniminivå för bolagsskatt på 21 procent.
8 Inför en ”beredskapsskatt”.
9 Höjd bränsleskatt.
10 Inför en skatt på finansiella transaktioner.

Stor splittring men tydlig riktning

Graf
De rödgrönas skattechock alternativ 1:

Skattehöjningar med bredast enighet

Kostnader för tvåbarnsfamilj till följd av nya rödgröna skattehöjningar:
 • Halverat RUT-avdrag + 3 000 kr/år Ca 3 mdr kr
 • Höjd bolåneskatt + 1 000 kr/år Ca 1 mdr kr
 • Halverade ränteavdrag + 15 000 kr/år Ca 15 mdr kr
 • + 19 000 kr/år Ca 19 mdr kr
Otillräcklig finansiering.

De rödgrönas skattechock alternativ 2:

Skattehöjningar som ger tillräcklig finansiering

Kostnader för tvåbarnsfamilj till följd av nya rödgröna skattehöjningar:
 • Halverat RUT-avdrag + 3 000 kr/år Ca 3 mdr kr
 • Höjd bolåneskatt + 1 000 kr/år Ca 1 mdr kr
 • Halverade ränteavdrag + 15 000 kr/år Ca 15 mdr kr
 • Återinförd fastighetsskatt + 21 000 kr/år Ca 17 mdr kr
 • Återinförd fastighetsskatt + 1 000 kr/år Ca 7 mdr kr
 • Höjd skatt på arbete + 5 000 kr/år Ca 10 mdr kr
 • + 46 000 kr/år Ca 53 mdr kr
OBS! Ej inräknat: Ökade kostnader för familjer med fortsatt rödgrön energipolitik och rödgrön reduktionsplikt.

Dela denna sida på sociala medier

Inställningar för kakor