8 år

Åtta förlorade år

Har Sverige råd med fyra år till?

Ikon

Sammanfattning

Brottsutvecklingen har skenat sedan 2014
Gängen och klanerna breder ut sig
Sverige i bottenligan i Europa för polistäthet, massavhopp från polisen
Regeringen pratar mycket men gör lite
 • De flesta av regeringens åtgärder beror på tillkännagivanden från riksdagen som oppositionen drivit fram
 • Socialdemokraterna har konsekvent röstat mot en ny rättspolitisk giv

Skjutningar och sprängningar

Uppåtgående trend av skjutningar sedan 2014

Antal skadade och dödade i skjutningar

111 2014
160 2021

2020: 344 skjutningar med 45 döda. I princip en skjutning om dagen och en dödskjutning i veckan

Dödsskjutningar per år

Graf

Marginell avmattning av skjutningar coronaåret 2021

 • Men: Den långsiktiga trenden fortsätter uppåt
 • Om utvecklingen under första halvåret 2022 håller i sig kommer 2022 att innebära en ny toppnotering i antal skjutningar

Sprängningar på en internationell uppmärksammad nivå

90 2019
107 2020
79 2021
Graf

Sverige sticker ut i Europajämförelse

 • I den absoluta Europatoppen för dödskjutningar per capita
 • Det enda land där dödsskjutningar per capita ökat

Dödligt våld med skjutvapen

Graf

Kriminella gäng och klaner

Olika, men höga, uppskattningar av antalet gängkriminella

2017 5 000 gängkriminella
2020 8 200 gängkriminella

Lägesbild

Ca 200 kriminella
nätverk
Minst 40 ”klaner”, dvs. släktbaserade kriminella nätverk
Ca 1000 personer rekryteras årligen av gängen

Utsatta och särskilt utsatta områden

 • 61 utsatta områden – 5 procent av Sveriges befolkning bor i ett utsatt område (antal utsatta områden 2015: 53 st)
 • 19 särskilt utsatta områden
”ett område som kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det [förekommer] systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare ... Situationen i området innebär att det är ... nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag.”

Infiltration och påverkan på samhället

BildBildBildBildBild
12345

Brottsutsatthet

 • Utsattheten för sexualbrott har tredubblats sedan 2014
 • 2020 utsattes var fjärde ung kvinna för sexualbrott

Figur 3.11. Självrapporterad utsatthet för sexualbrott 2006-2020. Andel utsatta av männen respektive kvinnorna i befolkningen (16-84 år).

Graf

 • Utsattheten för rån har nästan fördubblats sedan 2014
 • Särskilt unga är utsatta. 3 procent av alla tonåringar över 16 år rånades 2020

Självrapporterad utsatthet för personrån 2006-2020 (årsvärden). Andel utsatta av männen respektive kvinnorna i befolkningen (16-84 år).

Graf

Sverigebilden utomlands

BildBildBildBildBildBildBild
1234567

Polisens kris

Sverige har bland den lägsta polistätheten i Europa – lägre än 2014

 • Regeringens polismål kommer inte nås förrän tidigast 2032 enligt riksdagens utredningstjänst (RUT)
 • 2500 polisavhopp (exklusive pensionsavgångar)

Polisttillväxten och antal poliser på 100.000 invånare

Bild Bild

Utredningen av grova brott fungerar inte

 • Bara 53 av 385 anmälda skjutningar 2020 har klarats upp
 • Mindre än fem procent av anmälda våldtäkter leder till fällande dom
BildBildBild
123

Stor skillnad på retorik och praktik

 • Ingen enda av de brottsförebyggande åtgärderna i regeringens s.k. 34-punktsprogram mot gängkriminalitet har lett till proposition
 • Hälften av regeringens straffskärpningar avser höjning av maxstraff – typiskt sett utan praktisk effekt
 • Färre människor börjar avtjäna fängelsestraff varje år nu än för tio år sedan
 • I övrigt har skärpningar ofta berott på riksdagen.

Regeringen drivs framåt av oppositionen

Skärpningar som oppositionen drivit fram genom tillkännagivanden i riksdagen
straffet för grov misshandel och grovt rån
straffet för vapenbrott
införande av blåljussabotage
Införande av inbrottsstöld
ett särskilt hedersbrott
straffet för knivbrott
straffet för våldtäkt

S röstar nej till stärkt brottsbekämpning

Moderata förslag på rättsområdet som S röstat nej till (exempel):

2021 maj Ta gängens pengar
2021 juni Utvisa gängkriminella
2021 juni Omhändertagande av gängkriminellas barn
2022 feb, april Proaktiv avlyssning
2022 april Kriminalisering av deltagande i gäng
2022 maj Brottsbekämpande uppdrag till alla myndigheter
2022 maj Vistelseförbud
2022 juni Lönesatsning till polisen (hösten 2018 och juni 2022)

För den fullständiga rapporten inkl källhänvisningar

ladda ner här


Dela denna sida på sociala medier

Inställningar för kakor